Impressum

POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB:

THE MONOGRAM FACTORY s.r.o.
Borekova 28
821 06 Bratislava
Slovensko
IČO: 51 002 175

DIČ: 2120565260
IČ DPH: SK2120565260

BANKOVÉ SPOJENIE:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK15 0900 0000 0051 3172 3914

 

INFORMÁCIE O SPÔSOBE RIEŠENIA SPOROV ONLINE:

“Od prvého štvrťroka 2016 poskytuje Európska komisia internetovú platformu na riešenie sporov (tzv. “OS platforma”). OS platforma je východiskom pri riešení sporov mimosúdnou cestou, ktorých problém sa týka plnenia povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy pri online nákupe. OS platformu nájdete na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr“.